mobil: 0907 556 889, e-mail: info@masazevmartine.sk

Dornova metóda

Dornova metóda je jemná manuálna terapia, pomocou ktorej sa posunuté kĺby a stavce jemným tlakom palca alebo celej dlane uvedú do správnej polohy. Deje sa tak za aktívnej spolupráce s klientom. Pri Dornovej metóde sa nepoužívajú žiadne prudké ani násilné pohyby. K dosiahnutiu trvalých výsledkov je potrebné, aby klient poznal a zmenil svoje pohybové návyky.